Kompozycja a dziedziczenie

React posiada potężny model kompozycyjny, z którego zalecamy korzystać zamiast dziedziczenia, aby komponentów można było używać wielokrotnie.

W tej sekcji rozważymy kilka problemów, przy okazji których początkujący użytkownicy Reacta sięgają po dziedziczenie, a następnie pokażemy, jak rozwiązać je za pomocą kompozycji.

Zawieranie

Niektóre komponenty nie wiedzą z góry, co będzie ich “dziećmi”. Najczęściej dotyczy to komponentów takich jak Sidebar czy Dialog, które reprezentują “pojemniki” ogólnego użytku.

Zalecamy, aby komponenty tego typu korzystały ze specjalnego atrybutu children i przekazywały go bezpośrednio do renderowanej struktury:

function FancyBorder(props) {
 return (
  <div className={'FancyBorder FancyBorder-' + props.color}>
   {props.children}  </div>
 );
}

Pozwala to innym komponentom przekazywać dowolnych potomków poprzez zagnieżdżanie elementów JSX-owych:

function WelcomeDialog() {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">    Witaj   </h1>   <p className="Dialog-message">    Dziękujemy za wizytę na naszym statku kosmicznym!   </p>  </FancyBorder>
 );
}

Przetestuj kod na CodePen

Wszystko, co znajdzie się w JSX-owym znaczniku <FancyBorder> zostanie przekazane do komponentu FancyBorder poprzez atrybut children. Jako że FancyBorder renderuje {props.children} wewnątrz elementu <div>, właśnie w takim elemencie pojawią się ostatecznie przekazane komponenty.

Mimo że zdarza się to rzadziej, czasami trzeba wstawić do komponentu wiele takich “dziur”. W takich przypadkach można wymyślić własną konwencję i używać jej zamiast children:

function SplitPane(props) {
 return (
  <div className="SplitPane">
   <div className="SplitPane-left">
    {props.left}   </div>
   <div className="SplitPane-right">
    {props.right}   </div>
  </div>
 );
}

function App() {
 return (
  <SplitPane
   left={
    <Contacts />   }
   right={
    <Chat />   } />
 );
}

Przetestuj kod na CodePen

Elementy reactowe, takie jak <Contacts /> czy <Chat />, są zwykłymi obiektami, dlatego możesz przekazywać je poprzez atrybuty jak każdą inną wartość. To podejście może przypominać koncepcję “slotów” z innych bibliotek, lecz w Reakcie nie ma żadnych ograniczeń co do typu wartości przekazywanych w atrybutach.

Specjalizacja

Czasami wyobrażamy sobie, że niektóre komponenty są “specjalnymi przypadkami użycia” innych komponentów. Na przykład, można by powiedzieć, że WelcomeDialog jest specjalnym przypadkiem komponentu Dialog.

W Reakcie taką relację również można osiągnąć poprzez kompozycję, gdzie “wyspecjalizowany” komponent renderuje inny, bardziej ogólny komponent i konfiguruje go za pomocą odpowiednich atrybutów:

function Dialog(props) {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">
    {props.title}   </h1>
   <p className="Dialog-message">
    {props.message}   </p>
  </FancyBorder>
 );
}

function WelcomeDialog() {
 return (
  <Dialog   title="Witaj"   message="Dziękujemy za wizytę na naszym statku kosmicznym!" /> );
}

Przetestuj kod na CodePen

Kompozycja działa równie dobrze z komponentami klasowymi:

function Dialog(props) {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">
    {props.title}
   </h1>
   <p className="Dialog-message">
    {props.message}
   </p>
   {props.children}  </FancyBorder>
 );
}

class SignUpDialog extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSignUp = this.handleSignUp.bind(this);
  this.state = {login: ''};
 }

 render() {
  return (
   <Dialog title="Program Eksploracji Marsa"
       message="Jak powinniśmy się do Ciebie zwracać?">
    <input value={this.state.login}        onChange={this.handleChange} />    <button onClick={this.handleSignUp}>     Zapisz mnie!    </button>   </Dialog>
  );
 }

 handleChange(e) {
  this.setState({login: e.target.value});
 }

 handleSignUp() {
  alert(`Witaj na pokładzie, ${this.state.login}!`);
 }
}

Przetestuj kod na CodePen

A co z dziedziczeniem?

W Facebooku korzystamy z Reacta w tysiącach komponentów i nie znaleźliśmy jak dotąd żadnego przypadku użycia, w którym lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie hierarchii dziedziczenia.

Atrybuty i kompozycja dają wystarczającą dowolność w dostosowaniu zarówno wyglądu, jak i zachowania komponentu, w sposób jawny i bezpieczny. Pamiętaj, że komponenty mogą przyjmować atrybuty dowolnego rodzaju: typy podstawowe, elementy reactowe czy funkcje.

Jeśli planujesz wielokrotnie używać w różnych komponentach funkcjonalności niezwiązanej z renderowaniem, sugerujemy wydzielić ją do osobnego modułu javascriptowego. Wtedy komponenty będą mogły ją zaimportować bez rozszerzania, bez względu na to, czy to funkcja, obiekt czy klasa.