Fragmenty

Często spotykanym wzorcem w Reakcie jest tworzenie komponentów, które zwracają wiele elementów. Fragmenty pozwalają zgrupować listę potomków bez konieczności dodawania zbędnych węzłów do drzewa DOM.

render() {
 return (
  <React.Fragment>
   <ChildA />
   <ChildB />
   <ChildC />
  </React.Fragment>
 );
}

Istnieje również nowy skrócony zapis do deklarowania fragmentów, jednak nie jest on jeszcze wspierany przez wszystkie popularne narzędzia.

Motywacja

Zdarza się, że potrzebujemy w komponencie zwrócić listę potomków. Rozważmy poniższy przykład:

class Table extends React.Component {
 render() {
  return (
   <table>
    <tr>
     <Columns />
    </tr>
   </table>
  );
 }
}

Aby zapewnić poprawność wyrenderowanego kodu HTML, komponent <Columns /> powinien zwrócić kilka elementów <td>. Gdyby komórki tabeli, zwracane przez funkcję render() komponentu <Columns />, otoczyć np. elementem <div>, powstały w ten sposób kod HTML byłby nieprawidłowy.

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <td>Witaj</td>
    <td>Świecie</td>
   </div>
  );
 }
}

daje w rezultacie następującą strukturę dla komponentu <Table />:

<table>
 <tr>
  <div>
   <td>Witaj</td>
   <td>Świecie</td>
  </div>
 </tr>
</table>

Fragmenty rozwiązują ten problem.

Użycie

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <React.Fragment>
    <td>Witaj</td>
    <td>Świecie</td>
   </React.Fragment>
  );
 }
}

daje w rezultacie następującą strukturę dla komponentu <Table />:

<table>
 <tr>
  <td>Witaj</td>
  <td>Świecie</td>
 </tr>
</table>

Skrócony zapis

Istnieje nowy, krótszy zapis służący do deklarowania fragmentów. Z wyglądu przypomina puste znaczniki:

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <>
    <td>Witaj</td>
    <td>Świecie</td>
   </>
  );
 }
}

Możesz używać <></> tak samo, jak innych komponentów. Nie możesz jednak przekazywać do niego klucza (key) ani żadnych innych właściwości.

Zwróć uwagę, że wiele narzędzi nie posiada jeszcze wsparcia dla tego zapisu. Do czasu jego dodania pisz po prostu <React.Fragment>.

Fragmenty z kluczem

Fragmenty zadeklarowane jawnie przy użyciu składni <React.Fragment> mogą posiadać klucze. Ma to zastosowanie, gdy zechcesz przemapować kolekcję na tablicę fragmentów — na przykład do stworzenia listy opisów:

function Glossary(props) {
 return (
  <dl>
   {props.items.map(item => (
    // Bez `key` React wyrzuci błąd
    <React.Fragment key={item.id}>
     <dt>{item.term}</dt>
     <dd>{item.description}</dd>
    </React.Fragment>
   ))}
  </dl>
 );
}

key jest jedyną właściwością, którą można przekazać do fragmentu. Możliwe, że w przyszłości dodamy wsparcie dla innych właściwości, np. procedur obsługi zdarzeń.

Demo

Możesz wypróbować nową składnię JSX dla fragmentów na tym CodePenie.