We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Try out a preview of the new React Docs!👉 beta.pl.reactjs.org

Fragmenty

Często spotykanym wzorcem w Reakcie jest tworzenie komponentów, które zwracają wiele elementów. Fragmenty pozwalają zgrupować listę potomków bez konieczności dodawania zbędnych węzłów do drzewa DOM.

render() {
 return (
  <React.Fragment>
   <ChildA />
   <ChildB />
   <ChildC />
  </React.Fragment>
 );
}

Istnieje również nowy skrócony zapis do deklarowania fragmentów.

Motywacja

Zdarza się, że potrzebujemy w komponencie zwrócić listę potomków. Rozważmy poniższy przykład:

class Table extends React.Component {
 render() {
  return (
   <table>
    <tr>
     <Columns />
    </tr>
   </table>
  );
 }
}

Aby zapewnić poprawność wyrenderowanego kodu HTML, komponent <Columns /> powinien zwrócić kilka elementów <td>. Gdyby komórki tabeli, zwracane przez funkcję render() komponentu <Columns />, otoczyć np. elementem <div>, powstały w ten sposób kod HTML byłby nieprawidłowy.

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <td>Witaj</td>
    <td>Świecie</td>
   </div>
  );
 }
}

daje w rezultacie następującą strukturę dla komponentu <Table />:

<table>
 <tr>
  <div>
   <td>Witaj</td>
   <td>Świecie</td>
  </div>
 </tr>
</table>

Fragmenty rozwiązują ten problem.

Użycie

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <React.Fragment>    <td>Witaj</td>
    <td>Świecie</td>
   </React.Fragment>  );
 }
}

daje w rezultacie następującą strukturę dla komponentu <Table />:

<table>
 <tr>
  <td>Witaj</td>
  <td>Świecie</td>
 </tr>
</table>

Skrócony zapis

Istnieje nowy, krótszy zapis służący do deklarowania fragmentów. Z wyglądu przypomina puste znaczniki:

class Columns extends React.Component {
 render() {
  return (
   <>    <td>Witaj</td>
    <td>Świecie</td>
   </>  );
 }
}

Możesz używać <></> tak samo jak innych komponentów. Nie możesz jednak przekazywać do niego klucza (key) ani żadnych innych właściwości.

Fragmenty zadeklarowane jawnie przy użyciu składni <React.Fragment> mogą posiadać klucze. Ma to zastosowanie, gdy zechcesz przemapować kolekcję na tablicę fragmentów — na przykład do stworzenia listy opisów:

function Glossary(props) {
 return (
  <dl>
   {props.items.map(item => (
    // Bez `key` React wyrzuci błąd
    <React.Fragment key={item.id}>
     <dt>{item.term}</dt>
     <dd>{item.description}</dd>
    </React.Fragment>
   ))}
  </dl>
 );
}

key jest jedyną właściwością, którą można przekazać do fragmentu. Możliwe, że w przyszłości dodamy wsparcie dla innych właściwości, np. procedur obsługi zdarzeń.

Demo

Możesz wypróbować nową składnię JSX dla fragmentów na tym CodePenie.

Is this page useful?Edytuj tę stronę