Hooki - FAQ

Hooki są nowym dodatkiem do Reacta w wersji 16.8. Pozwalają na użycie stanu i innych funkcji Reacta bez konieczności pisania klas.

Ta strona odpowiada na najczęściej zadawane pytania odnośnie hooków.

Strategia wdrażania

Które wersje Reacta wspierają hooki?

Zaczynając od wersji 16.8.0, React zawiera stabilną implementację hooków dla:

 • React DOM
 • React Native
 • React DOM Server
 • React Test Renderer
 • React Shallow Renderer

Zauważ, że aby włączyć hooki, wszystkie paczki Reacta muszą mieć wersję 16.8.0 lub wyższą. Hooki nie zadziałają, jeżeli zapomnisz zaktualizować, na przykład, React DOM.

React Native wspiera hooki od wersji 0.59.

Czy muszę przepisać wszystkie komponenty klasowe?

Nie. Nie ma planów na usunięcie klas z Reacta — wszyscy musimy stale dostarczać nasze produkty i nie możemy sobie pozwolić na ich przepisywanie. Zachęcamy do wypróbowania hooków w nowym kodzie.

Co mogę zrobić z hookami, czego nie mogłem zrobić z klasami?

Hooki oferują nowy, potężny i ekspresyjny sposób na wielokrotne używanie funkcjonalności w komponentach. Rozdział pt. “Tworzenie własnych hooków” zawiera szybki wgląd tego, co można za ich pomocą zrobić. Ten artykuł, napisany przez jednego z głównych członków zespołu Reacta, zawiera bardziej szczegółowe informacje o nowych możliwościach otwartych przez hooki.

Jaka część mojej wiedzy o Reakcie jest nadal aktualna?

Hooki są bardziej bezpośrednim sposobem na użycie dobrze już znanych funkcjonalności Reacta, takie jak na przykład: stan, cykl życia (ang. lifecycle), kontekst i referencje (ang. refs). Nie zmieniają podstaw działania Reacta, dlatego też twoja wiedza na temat komponentów, właściwości (ang. props) i przepływu danych z góry w dół pozostaje ciągle aktualna.

Hooki, same w sobie, posiadają pewną krzywą uczenia się. Jeżeli brakuje czegoś w tej dokumentacji, zgłoś problem, a my postaramy się pomóc.

Czy powinienem używać hooków, klas, a może mieszać obydwa sposoby?

Zachęcamy do wypróbowania hooków w nowych komponentach. Upewnij się, że wszyscy z twojego zespołu wiedzą, jak ich używać i są zapoznani z tą dokumentacją. Nie zalecamy przepisywania istniejących klas na hooki, chyba że z jakiegoś powodu i tak mieliście to w planach (na przykład w celu naprawy istniejących błędów).

Nie możesz używać hooków wewnątrz komponentów klasowych, jednakże bez obaw możesz mieszać komponenty klasowe i funkcyjne z hookami w tym samym drzewie. To, czy komponent jest klasowy, czy funkcyjny i używa hooków, jest detalem implementacyjnym tego komponentu. W dłuższej perspektywie oczekujemy, że hooki będą głównym sposobem pisania komponentów reactowych.

Czy hooki obejmują wszystkie przypadki użycia, które są dostępne dla klas?

Naszym celem dla hooków jest zapewnienie wszystkich przypadków użycia klas, tak szybko jak to tylko możliwe. Brakuje jeszcze odpowiedników dla kilku rzadziej używanych metod cyklu życia komponentu, takich jak getSnapshotBeforeUpdate i componentDidCatch, ale zamierzamy je wkrótce dodać.

Ze względu na to, że hooki pojawiły się całkiem niedawno, niektóre biblioteki firm trzecich mogą być z nimi niekompatybilne.

Czy hooki zastępują “właściwości renderujące” i komponenty wyższego rzędu?

Zazwyczaj właściwości renderujace i komponenty wyższego rzędu renderują tylko pojedynczy komponent potomny. Sądzimy, że hooki są prostszym sposobem na obsługę tego przypadku użycia. Nadal jest miejsce dla obu wzorców (dla przykładu, wirtualny komponent do obsługi suwaka może mieć właściwość renderItem lub prezentacyjny komponent kontenera może mieć swoją własną strukturę DOM). Jednak w większości przypadków hooki w zupełności wystarczą, a przy okazji pomogą zmniejszyć liczbę zagnieżdżeń w drzewie.

Możesz używać tych samych API co do tej pory - będą nadal działać.

React Redux od wersji v7.1.0 posiada wsparcie dla API hooków i udostępnia takie funkcje jak useDispatch czy useSelector.

React Router wspiera hooki od wersji 5.1.

W przyszłości być może także inne biblioteki zaczną wspierać hooki.

Czy hooki współpracują ze statycznym typowaniem?

Hooki zostały zaprojektowane z myślą o statycznym typowaniu. Dzięki temu że są funkcjami, łatwiej jest je poprawnie otypować, w odróżnieniu od wzorców takich jak komponenty wyższego rzędu. Najnowsze definicje Reacta dla Flow i TypeScriptu wspierają hooki.

Co ważne, przy pomocy bardziej restrykcyjnych typów możesz ograniczyć API Reacta we własnych hookach. React udostępnia podstawy, ale możesz je łączyć na różne sposoby, odmienne od tych, które dostarczyliśmy w standardzie.

Jak testować komponenty które używają hooków?

Z punktu widzenia Reacta, komponent wykorzystujący hooki jest zwyczajnym komponentem. Jeżeli twoje rozwiązanie do testów nie opiera się na wewnętrznej implementacji Reacta, to testowanie komponentów, które używają hooków, nie powinno różnić się od tego, co robisz zazwyczaj.

Uwaga

W rozdziale pt. “Testy: Przykłady i dobre praktyki” znajdziesz wiele przykładów gotowych do użycia.

Dla przykładu, załóżmy, że mamy komponent licznika:

function Example() {
 const [count, setCount] = useState(0);
 useEffect(() => {
  document.title = `Kliknięto ${count} razy`;
 });
 return (
  <div>
   <p>Kliknięto {count} razy</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
    Kliknij mnie
   </button>
  </div>
 );
}

Przetestujemy go używając React DOM. Aby upewnić się, że zachowanie komponentu odzwierciedla to w przeglądarce, opakujemy kod renderujący i aktualizujący przy pomocy funkcji ReactTestUtils.act():

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import { act } from 'react-dom/test-utils';
import Counter from './Counter';

let container;

beforeEach(() => {
 container = document.createElement('div');
 document.body.appendChild(container);
});

afterEach(() => {
 document.body.removeChild(container);
 container = null;
});

it('potrafi wyrenderować i aktualizować licznik', () => {
 // Testuje pierwsze renderowanie i efekt
 act(() => {
  ReactDOM.render(<Counter />, container);
 });
 const button = container.querySelector('button');
 const label = container.querySelector('p');
 expect(label.textContent).toBe('Kliknięto 0 razy');
 expect(document.title).toBe('Kliknięto 0 razy');

 // Testuje drugie renderowanie i efekt
 act(() => {
  button.dispatchEvent(new MouseEvent('click', {bubbles: true}));
 });
 expect(label.textContent).toBe('Kliknięto 1 razy');
 expect(document.title).toBe('Kliknięto 1 razy');
});

Wywołanie funkcji act() opróżni bufor efektów znajdujących się wewnątrz.

Jeżeli musisz przetestować własny hook, możesz stworzyć komponent w teście i wywołać ten hook w ciele jego funkcji. Następnie możesz napisać test do stworzonego w ten sposób komponentu.

Aby zmniejszyć powtarzalność kodu, zalecamy użyć biblioteki react-testing-library. Została ona zaprojektowana tak, aby zachęcać do pisania testów używających komponentów w sposób podobny do zachowania docelowych użytkowników aplikacji.

Po więcej informacji zajrzyj do rozdziału pt. “Testy: Przykłady i dobre praktyki.

Co dokładnie narzucają reguły lintera?

Stworzyliśmy wtyczkę do ESLinta, która zmusza do przestrzegania zasad hooków w celu uniknięcia potencjalnych błędów. Zakłada ona, że każda funkcja zaczynająca się od ”use” i zaraz po tym wielkiej litery jest hookiem. Zdajemy sobie sprawę, że ta heurystyka nie jest idealna i może wywołać wiele fałszywych alarmów. Ale bez wprowadzenia wspólnej dla całego ekosystemu konwencji, nie ma możliwości, aby hooki działały poprawnie — dłuższe nazwy zniechęcą ludzi do używania hooków lub do przestrzegania tej konwencji.

W szczególności, zasada ta wymusza, aby:

 • Wywołania hooków znajdowały się wewnątrz funkcji pisanej stylem PascalCase (zakłada, że jest to komponent) lub innej funkcji useSomething (zakłada, że jest to własny hook).
 • Hooki przy każdym renderowaniu są wywoływane w tej samej kolejności.

Jest jeszcze kilka innych heurystyk i mogą się one z czasem zmienić, gdy dostroimy zasadę tak, aby zbalansować wyszukiwanie błędów i zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów.

Od klas do hooków

Jak wyglądają metody cyklu życia w odniesieniu do hooków?

 • constructor: Komponenty funkcyjne nie potrzebują konstruktora. Stan jest inicjalizowany poprzez wywołanie useState. Jeżeli obliczenie stanu początkowego jest kosztowne obliczeniowo, możesz do useState przekazać funkcję.

 • getDerivedStateFromProps: Zamiast tego zaplanuj aktualizację podczas renderowania.

 • shouldComponentUpdate: Spójrz na React.memo poniżej.

 • render: Jest to ciało komponentu funkcyjnego.

 • componentDidMount, componentDidUpdate, componentWillUnmount: Hook useEffect może z powodzeniem zastąpić wszelkie kombinacje tych metod (włączając w to mniej znane przypadki).

 • componentDidCatch i getDerivedStateFromError: W tej chwili nie istnieje hook odzwierciedlający działanie tych metod, ale zostanie wkrótce dodany.

Jak mogę pobrać dane wykorzystując hooki?

Tutaj znajdziesz małe demo, które w tym pomoże. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj ten artykuł o pobieraniu danych z wykorzystaniem hooków.

Czy istnieje coś podobnego do zmiennych instancji?

Tak! Hook useRef() nie służy tylko do przechowywania referencji DOM. Obiekt “ref” jest generycznym kontenerem, którego właściwość current jest zmienna i może przechowywać każdą wartość, tak samo jak właściwości instancji w klasach.

Możesz do niej coś zapisać z wnętrza useEffect:

function Timer() {
 const intervalRef = useRef();

 useEffect(() => {
  const id = setInterval(() => {
   // ...
  });
  intervalRef.current = id;
  return () => {
   clearInterval(intervalRef.current);
  };
 });

 // ...
}

Jeżeli chcielibyśmy po prostu ustawić interwał, nie potrzebowalibyśmy referencji (id mogłoby być lokalne dla efektu), jednakże jest to użyteczne w przypadku, gdy chcielibyśmy wyczyścić interwał z wnętrza procedury obsługi zdarzenia:

 // ...
 function handleCancelClick() {
  clearInterval(intervalRef.current);
 }
 // ...

Działanie referencji jest takie samo jak użycie zmiennych instancji w klasie. Jeśli nie korzystasz z leniwej inicjalizacji, unikaj używania referencji podczas renderowania — może to prowadzić do niepożądanych zachowań. Zamiast tego modyfikuj referencje wewnątrz efektów lub procedur obsługi zdarzeń.

Lepiej używać jednej czy wielu zmiennych stanu?

Jeżeli na co dzień piszesz komponenty klasowe, kuszące może okazać się wywoływanie useState() jednokrotnie i umieszczanie całego stanu wewnątrz pojedynczego obiektu. Jeżeli chcesz, możesz tak robić. Poniżej znajdziesz przykład komponentu, który śledzi ruchy kursora. Jego pozycja i stan są trzymane w lokalnym stanie:

function Box() {
 const [state, setState] = useState({ left: 0, top: 0, width: 100, height: 100 });
 // ...
}

Teraz przyjmimy, że chcemy napisać logikę, która zmienia left i top, kiedy użytkownik ruszy myszką. Zauważ, że musimy ręcznie scalać te pola z poprzednim obiektem stanu:

 // ...
 useEffect(() => {
  function handleWindowMouseMove(e) {
   // Rozszczepienie "...state" zapewnia, że nie "stracimy" szerokości i wysokości
   setState(state => ({ ...state, left: e.pageX, top: e.pageY }));
  }
  // Uwaga: ta implementacja jest dość uproszczona
  window.addEventListener('mousemove', handleWindowMouseMove);
  return () => window.removeEventListener('mousemove', handleWindowMouseMove);
 }, []);
 // ...

Gdy aktualizujemy zmienną stanu, zamieniamy jej wartość. Różni się to od this.setState w klasach, które scala zaktualizowane pola do obiektu stanu.

Jeżeli tęsknisz za automatycznym scalaniem, możesz napisać własny hook useLegacyState, który scala aktualizacje obiekt stanu. Jednak zamiast tego zalecamy podzielenie stanu na wiele zmiennych stanu, bazując na tym, które wartości mają tendencję do zmieniania się jednocześnie.

Dla przykładu, możemy podzielić stan naszego komponentu na obiekty position oraz size i zawsze nadpisywać wartość position, bez konieczności scalania stanu z poprzednim:

function Box() {
 const [position, setPosition] = useState({ left: 0, top: 0 });
 const [size, setSize] = useState({ width: 100, height: 100 });

 useEffect(() => {
  function handleWindowMouseMove(e) {
   setPosition({ left: e.pageX, top: e.pageY });
  }
  // ...

Oddzielanie niezależnych zmiennych stanu ma także inną zaletę. Pozwala w przyszłości łatwo wyodrębnić powiązaną logikę do własnego hooka, na przykład:

function Box() {
 const position = useWindowPosition();
 const [size, setSize] = useState({ width: 100, height: 100 });
 // ...
}

function useWindowPosition() {
 const [position, setPosition] = useState({ left: 0, top: 0 });
 useEffect(() => {
  // ...
 }, []);
 return position;
}

Zauważ, jak mogliśmy przenieść wywołanie useState dla zmiennej stanu position i powiązany z nią efekt do własnego hooka, bez konieczności zmiany jego kodu. Jeżeli cały stan znajdowałby się w pojedynczym obiekcie, wyodrębnienie go byłoby trudniejsze.

Zarówno umieszczanie całego stanu wewnątrz pojedynczego wywołania useState, jak i wywoływanie useState dla każdego pola, będzie działać. Komponenty będą najbardziej czytelne, jeżeli odnajdziesz równowagę pomiędzy tymi dwoma skrajnościami i pogrupujesz powiązane ze sobą zmienne stany. Jeżeli logika stanu stanie się zbyt złożona, zalecamy użycie reduktora lub napisanie własnego hooka.

Czy mogę uruchomić efekt tylko podczas aktualizacji komponentu?

Jest to rzadki przypadek. Jeżeli masz taką potrzebę, możesz użyć zmiennej referencji, aby przechować wartość logiczną, określającą czy jest to pierwsze, czy kolejne renderowanie, a następnie sprawdzać tę flagę w efekcie. (Jeżeli okaże się, że robisz to często, możesz w tym celu stworzyć własnego hooka.)

Jak dostać poprzednie propsy lub stan?

Na tę chwilę musisz to robić ręcznie przy pomocy referencji:

function Counter() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 const prevCountRef = useRef();
 useEffect(() => {
  prevCountRef.current = count;
 });
 const prevCount = prevCountRef.current;

 return <h1>Teraz: {count}, poprzednio: {prevCount}</h1>;
}

Może to wydawać się trochę zawiłe, ale wystarczy wyodrębnić tę logikę do osobnego hooka:

function Counter() {
 const [count, setCount] = useState(0);
 const prevCount = usePrevious(count);
 return <h1>Teraz: {count}, poprzednio: {prevCount}</h1>;
}

function usePrevious(value) {
 const ref = useRef();
 useEffect(() => {
  ref.current = value;
 });
 return ref.current;
}

Zauważ, że powyższa funkcja zadziała poprawnie dla właściwości, zmiennej stanu oraz każdej innej wyliczanej wartości.

function Counter() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 const calculation = count + 100;
 const prevCalculation = usePrevious(calculation);
 // ...

Ponieważ jest to powszechny przypadek użycia, bardzo prawdopodobne, że w przyszłości React sam będzie dostarczał implementację hooka usePrevious.

Spójrz również na rekomendowany wzorzec dla stanu pochodnego.

Dlaczego widzę nieaktualne propsy lub stan wewnątrz mojej funkcji?

Każda funkcja wewnątrz komponentu, włączając w to procedury obsługi zdarzeń i efekty, “widzą” właściwości i stan z chwili renderowania, w którym zostały stworzone. Dla przykładu rozważ poniższy kod:

function Example() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 function handleAlertClick() {
  setTimeout(() => {
   alert('Kliknięto: ' + count);
  }, 3000);
 }

 return (
  <div>
   <p>Kliknięto {count} razy</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
    Naciśnij mnie
   </button>
   <button onClick={handleAlertClick}>
    Pokaż okno ostrzegawcze
   </button>
  </div>
 );
}

Jeżeli najpierw klikniesz “Pokaż okno ostrzegawcze”, a następnie zwiększysz licznik, okno ostrzegawcze wyświetli wartość zmiennej count z momentu kliknięcia na przycisk “Pokaż okno ostrzegawcze”. Zapobiega to błędom powodowanym przez kod zakładający, że właściwości i stan nie zmienią się w czasie.

Jeżeli celowo chcesz odczytać najświeższy stan z wnętrza asynchronicznej funkcji zwrotnej, możesz go przechowywać, zmieniać i odczytywać korzystając z referencji.

Ostatecznie, inną możliwą przyczyną tego, że widzisz nieaktualne właściwości lub stan, może być użycie “tablicy zależności” do optymalizacji, ale niepoprawne sprecyzowanie wszystkich zależności. Dla przykładu, jeżeli efekt otrzymuje [] jako drugi argument, ale wewnątrz odczytuje someProp, efekt będzie stale “widział” początkową wartość someProp. Rozwiązaniem jest usunięcie tablicy zależności lub naprawienie jej. Tutaj znajdziesz informacje, jak poradzić sobie z funkcjami, a tutaj inne powszechne sposoby na uruchamianie efektów rzadziej i bez błędów w zależnościach.

Uwaga

Stworzyliśmy regułę exhaustive-deps dla ESLinta i dodaliśmy ją do paczki eslint-plugin-react-hooks. Wtyczka ostrzega, gdy zależności są sprecyzowane niepoprawnie i zaleca poprawienie kodu.

Jak zaimplementować getDerivedStateFromProps?

Prawdopodobnie tego w ogóle nie potrzebujesz. W rzadkich przypadkach, w których naprawdę będziesz tego potrzebować (na przykład implementacja komponentu <Transition>), możesz zaktualizować stan w trakcie renderowania. React uruchomi ponownie komponent z zaktualizowanym stanem natychmiast po pierwszym renderowaniu, więc nie wpłynie to znacząco na wydajność.

W poniższym kodzie przechowujemy poprzednią wartość właściwości row w zmiennej stanowej, dzięki czemu możemy wykonać porównanie:

function ScrollView({row}) {
 const [isScrollingDown, setIsScrollingDown] = useState(false);
 const [prevRow, setPrevRow] = useState(null);

 if (row !== prevRow) {
  // Wiersz zmienił się od ostatniego renderowania. Zaktualizuj isScrollingDown.
  setIsScrollingDown(prevRow !== null && row > prevRow);
  setPrevRow(row);
 }

 return `Przewijanie w dół: ${isScrollingDown}`;
}

Na pierwszy rzut oka może to wyglądać dziwnie, ale aktualizacja podczas renderowania jest dokładnie tym samym, czym w założeniu metoda getDerivedStateFromProps była od zawsze.

Czy istnieje coś takiego jak forceUpdate?

Zarówno useState, jak i useReducer wycofują się z aktualizacji, jeżeli kolejna wartość jest taka sama jak poprzednia. Zmiana stanu bez użycia setState, a następnie wywołanie setState nie skutkuje ponownym renderowaniem komponentu.

Zazwyczaj nie powinno się modyfikować lokalnego stanu w Reakcie. Możesz jednak inkrementować licznik, aby wymusić ponowne renderowanie, nawet jeśli stan się nie zmienił:

 const [ignored, forceUpdate] = useReducer(x => x + 1, 0);

 function handleClick() {
  forceUpdate();
 }

Jeżeli to możliwe, staraj się unikać tego wzorca.

Czy mogę stworzyć referencję do komponentu funkcyjnego?

Nie powinno się tego robić zbyt często, jednak możesz upublicznić niektóre imperatywne metody dla komponentu rodzica używając hooka useImperativeHandle.

Jak mogę zmierzyć węzeł DOM?

<<<<<<< HEAD Aby zmierzyć pozycję lub rozmiar węzła DOM, możesz użyć referencji z funkcją zwrotną. React wywoła funkcję zwrotną, gdy referencja zostanie przypisana do innego węzła. Tutaj znajdziesz prosty przykład: ======= One rudimentary way to measure the position or size of a DOM node is to use a callback ref. React will call that callback whenever the ref gets attached to a different node. Here is a small demo:

071f5b0e1622465fb6fe5cf6c1cbd2aaef7c5ef4

function MeasureExample() {
 const [height, setHeight] = useState(0);

 const measuredRef = useCallback(node => {
  if (node !== null) {
   setHeight(node.getBoundingClientRect().height);
  }
 }, []);

 return (
  <>
   <h1 ref={measuredRef}>Witaj, świecie</h1>
   <h2>Powyższy nagłówek ma {Math.round(height)} pikseli wysokości</h2>
  </>
 );
}

W tym przykładzie nie zdecydowaliśmy się użyć useRef, ponieważ obiekt referencji nie powiadamia nas o zmianach jego aktualnej wartości. Użycie referencji z funkcją zwrotną daje pewność, że nawet jeśli komponent potomny wyświetli mierzony węzeł później (np. w odpowiedzi na przyciśnięcie przycisku), komponent nadrzędny zostanie o tym powiadomiony i może zaktualizować swój pomiar.

Zauważ, że przekazaliśmy [] jako tablicę zależności do useCallback. Gwarantuje to nam niezmienialność funkcji zwrotnej pomiedzy ponownymi renderowaniami oraz że React nie wywoła jej bez potrzeby.

<<<<<<< HEAD W razie potrzeby można wyodrębnić tę logikę do osobnego hooka i używać wielokrotnie: ======= In this example, the callback ref will be called only when the component mounts and unmounts, since the rendered <h1> component stays present throughout any rerenders. If you want to be notified any time a component resizes, you may want to use ResizeObserver or a third-party Hook built on it.

If you want, you can extract this logic into a reusable Hook:

071f5b0e1622465fb6fe5cf6c1cbd2aaef7c5ef4

function MeasureExample() {
 const [rect, ref] = useClientRect();
 return (
  <>
   <h1 ref={ref}>Witaj, świecie</h1>
   {rect !== null &&
    <h2>Powyższy nagłówek ma {Math.round(rect.height)} pikseli wysokości</h2>
   }
  </>
 );
}

function useClientRect() {
 const [rect, setRect] = useState(null);
 const ref = useCallback(node => {
  if (node !== null) {
   setRect(node.getBoundingClientRect());
  }
 }, []);
 return [rect, ref];
}

Co oznacza const [thing, setThing] = useState()?

Jeżeli nie jesteś zaznajomiony z tą składnią, sprawdź wyjaśnienie w dokumentacji hooka stanu.

Optymalizacja wydajności

Czy mogę pominąć efekt podczas aktualizacji komponentu?

Tak. Zapoznaj się z warunkowym uruchamianiem efektów. Pamiętaj jednak, że pomijanie aktualizacji często prowadzi do błędów, z tego też powodu nie jest to domyślnie działanie.

Is it safe to omit functions from the list of dependencies?

Generally speaking, no.

function Example({ someProp }) {
 function doSomething() {
  console.log(someProp);
 }

 useEffect(() => {
  doSomething();
 }, []); // 🔴 This is not safe (it calls `doSomething` which uses `someProp`)
}

It’s difficult to remember which props or state are used by functions outside of the effect. This is why usually you’ll want to declare functions needed by an effect inside of it. Then it’s easy to see what values from the component scope that effect depends on:

function Example({ someProp }) {
 useEffect(() => {
  function doSomething() {
   console.log(someProp);
  }

  doSomething();
 }, [someProp]); // ✅ OK (our effect only uses `someProp`)
}

If after that we still don’t use any values from the component scope, it’s safe to specify []:

useEffect(() => {
 function doSomething() {
  console.log('hello');
 }

 doSomething();
}, []); // ✅ OK in this example because we don't use *any* values from component scope

Depending on your use case, there are a few more options described below.

Note

We provide the exhaustive-deps ESLint rule as a part of the eslint-plugin-react-hooks package. It helps you find components that don’t handle updates consistently.

Let’s see why this matters.

If you specify a list of dependencies as the last argument to useEffect, useMemo, useCallback, or useImperativeHandle, it must include all values used inside that participate in the React data flow. That includes props, state, and anything derived from them.

It is only safe to omit a function from the dependency list if nothing in it (or the functions called by it) references props, state, or values derived from them. This example has a bug:

function ProductPage({ productId }) {
 const [product, setProduct] = useState(null);

 async function fetchProduct() {
  const response = await fetch('http://myapi/product' + productId); // Uses productId prop
  const json = await response.json();
  setProduct(json);
 }

 useEffect(() => {
  fetchProduct();
 }, []); // 🔴 Invalid because `fetchProduct` uses `productId`
 // ...
}

The recommended fix is to move that function inside of your effect. That makes it easy to see which props or state your effect uses, and to ensure they’re all declared:

function ProductPage({ productId }) {
 const [product, setProduct] = useState(null);

 useEffect(() => {
  // By moving this function inside the effect, we can clearly see the values it uses.
  async function fetchProduct() {
   const response = await fetch('http://myapi/product' + productId);
   const json = await response.json();
   setProduct(json);
  }

  fetchProduct();
 }, [productId]); // ✅ Valid because our effect only uses productId
 // ...
}

This also allows you to handle out-of-order responses with a local variable inside the effect:

 useEffect(() => {
  let ignore = false;
  async function fetchProduct() {
   const response = await fetch('http://myapi/product/' + productId);
   const json = await response.json();
   if (!ignore) setProduct(json);
  }

  fetchProduct();
  return () => { ignore = true };
 }, [productId]);

We moved the function inside the effect so it doesn’t need to be in its dependency list.

Tip

Check out this small demo and this article to learn more about data fetching with Hooks.

If for some reason you can’t move a function inside an effect, there are a few more options:

 • You can try moving that function outside of your component. In that case, the function is guaranteed to not reference any props or state, and also doesn’t need to be in the list of dependencies.
 • If the function you’re calling is a pure computation and is safe to call while rendering, you may call it outside of the effect instead, and make the effect depend on the returned value.
 • As a last resort, you can add a function to effect dependencies but wrap its definition into the useCallback Hook. This ensures it doesn’t change on every render unless its own dependencies also change:
function ProductPage({ productId }) {
 // ✅ Wrap with useCallback to avoid change on every render
 const fetchProduct = useCallback(() => {
  // ... Does something with productId ...
 }, [productId]); // ✅ All useCallback dependencies are specified

 return <ProductDetails fetchProduct={fetchProduct} />;
}

function ProductDetails({ fetchProduct }) {
 useEffect(() => {
  fetchProduct();
 }, [fetchProduct]); // ✅ All useEffect dependencies are specified
 // ...
}

Note that in the above example we need to keep the function in the dependencies list. This ensures that a change in the productId prop of ProductPage automatically triggers a refetch in the ProductDetails component.

What can I do if my effect dependencies change too often?

Sometimes, your effect may be using state that changes too often. You might be tempted to omit that state from a list of dependencies, but that usually leads to bugs:

function Counter() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 useEffect(() => {
  const id = setInterval(() => {
   setCount(count + 1); // This effect depends on the `count` state
  }, 1000);
  return () => clearInterval(id);
 }, []); // 🔴 Bug: `count` is not specified as a dependency

 return <h1>{count}</h1>;
}

The empty set of dependencies, [], means that the effect will only run once when the component mounts, and not on every re-render. The problem is that inside the setInterval callback, the value of count does not change, because we’ve created a closure with the value of count set to 0 as it was when the effect callback ran. Every second, this callback then calls setCount(0 + 1), so the count never goes above 1.

Specifying [count] as a list of dependencies would fix the bug, but would cause the interval to be reset on every change. Effectively, each setInterval would get one chance to execute before being cleared (similar to a setTimeout.) That may not be desirable. To fix this, we can use the functional update form of setState. It lets us specify how the state needs to change without referencing the current state:

function Counter() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 useEffect(() => {
  const id = setInterval(() => {
   setCount(c => c + 1); // ✅ This doesn't depend on `count` variable outside
  }, 1000);
  return () => clearInterval(id);
 }, []); // ✅ Our effect doesn't use any variables in the component scope

 return <h1>{count}</h1>;
}

(The identity of the setCount function is guaranteed to be stable so it’s safe to omit.)

Now, the setInterval callback executes once a second, but each time the inner call to setCount can use an up-to-date value for count (called c in the callback here.)

In more complex cases (such as if one state depends on another state), try moving the state update logic outside the effect with the useReducer Hook. This article offers an example of how you can do this. The identity of the dispatch function from useReducer is always stable — even if the reducer function is declared inside the component and reads its props.

As a last resort, if you want something like this in a class, you can use a ref to hold a mutable variable. Then you can write and read to it. For example:

function Example(props) {
 // Keep latest props in a ref.
 const latestProps = useRef(props);
 useEffect(() => {
  latestProps.current = props;
 });

 useEffect(() => {
  function tick() {
   // Read latest props at any time
   console.log(latestProps.current);
  }

  const id = setInterval(tick, 1000);
  return () => clearInterval(id);
 }, []); // This effect never re-runs
}

Only do this if you couldn’t find a better alternative, as relying on mutation makes components less predictable. If there’s a specific pattern that doesn’t translate well, file an issue with a runnable example code and we can try to help.

How do I implement shouldComponentUpdate?

You can wrap a function component with React.memo to shallowly compare its props:

const Button = React.memo((props) => {
 // your component
});

It’s not a Hook because it doesn’t compose like Hooks do. React.memo is equivalent to PureComponent, but it only compares props. (You can also add a second argument to specify a custom comparison function that takes the old and new props. If it returns true, the update is skipped.)

React.memo doesn’t compare state because there is no single state object to compare. But you can make children pure too, or even optimize individual children with useMemo.

How to memoize calculations?

The useMemo Hook lets you cache calculations between multiple renders by “remembering” the previous computation:

const memoizedValue = useMemo(() => computeExpensiveValue(a, b), [a, b]);

This code calls computeExpensiveValue(a, b). But if the dependencies [a, b] haven’t changed since the last value, useMemo skips calling it a second time and simply reuses the last value it returned.

Remember that the function passed to useMemo runs during rendering. Don’t do anything there that you wouldn’t normally do while rendering. For example, side effects belong in useEffect, not useMemo.

You may rely on useMemo as a performance optimization, not as a semantic guarantee. In the future, React may choose to “forget” some previously memoized values and recalculate them on next render, e.g. to free memory for offscreen components. Write your code so that it still works without useMemo — and then add it to optimize performance. (For rare cases when a value must never be recomputed, you can lazily initialize a ref.)

Conveniently, useMemo also lets you skip an expensive re-render of a child:

function Parent({ a, b }) {
 // Only re-rendered if `a` changes:
 const child1 = useMemo(() => <Child1 a={a} />, [a]);
 // Only re-rendered if `b` changes:
 const child2 = useMemo(() => <Child2 b={b} />, [b]);
 return (
  <>
   {child1}
   {child2}
  </>
 )
}

Note that this approach won’t work in a loop because Hook calls can’t be placed inside loops. But you can extract a separate component for the list item, and call useMemo there.

How to create expensive objects lazily?

useMemo lets you memoize an expensive calculation if the dependencies are the same. However, it only serves as a hint, and doesn’t guarantee the computation won’t re-run. But sometimes you need to be sure an object is only created once.

The first common use case is when creating the initial state is expensive:

function Table(props) {
 // ⚠️ createRows() is called on every render
 const [rows, setRows] = useState(createRows(props.count));
 // ...
}

To avoid re-creating the ignored initial state, we can pass a function to useState:

function Table(props) {
 // ✅ createRows() is only called once
 const [rows, setRows] = useState(() => createRows(props.count));
 // ...
}

React will only call this function during the first render. See the useState API reference.

You might also occasionally want to avoid re-creating the useRef() initial value. For example, maybe you want to ensure some imperative class instance only gets created once:

function Image(props) {
 // ⚠️ IntersectionObserver is created on every render
 const ref = useRef(new IntersectionObserver(onIntersect));
 // ...
}

useRef does not accept a special function overload like useState. Instead, you can write your own function that creates and sets it lazily:

function Image(props) {
 const ref = useRef(null);

 // ✅ IntersectionObserver is created lazily once
 function getObserver() {
  if (ref.current === null) {
   ref.current = new IntersectionObserver(onIntersect);
  }
  return ref.current;
 }

 // When you need it, call getObserver()
 // ...
}

This avoids creating an expensive object until it’s truly needed for the first time. If you use Flow or TypeScript, you can also give getObserver() a non-nullable type for convenience.

Are Hooks slow because of creating functions in render?

No. In modern browsers, the raw performance of closures compared to classes doesn’t differ significantly except in extreme scenarios.

In addition, consider that the design of Hooks is more efficient in a couple ways:

 • Hooks avoid a lot of the overhead that classes require, like the cost of creating class instances and binding event handlers in the constructor.

 • Idiomatic code using Hooks doesn’t need the deep component tree nesting that is prevalent in codebases that use higher-order components, render props, and context. With smaller component trees, React has less work to do.

Traditionally, performance concerns around inline functions in React have been related to how passing new callbacks on each render breaks shouldComponentUpdate optimizations in child components. Hooks approach this problem from three sides.

 • The useCallback Hook lets you keep the same callback reference between re-renders so that shouldComponentUpdate continues to work:

  // Will not change unless `a` or `b` changes
  const memoizedCallback = useCallback(() => {
   doSomething(a, b);
  }, [a, b]);
 • The useMemo Hook makes it easier to control when individual children update, reducing the need for pure components.

 • Finally, the useReducer Hook reduces the need to pass callbacks deeply, as explained below.

How to avoid passing callbacks down?

We’ve found that most people don’t enjoy manually passing callbacks through every level of a component tree. Even though it is more explicit, it can feel like a lot of “plumbing”.

In large component trees, an alternative we recommend is to pass down a dispatch function from useReducer via context:

const TodosDispatch = React.createContext(null);

function TodosApp() {
 // Note: `dispatch` won't change between re-renders
 const [todos, dispatch] = useReducer(todosReducer);

 return (
  <TodosDispatch.Provider value={dispatch}>
   <DeepTree todos={todos} />
  </TodosDispatch.Provider>
 );
}

Any child in the tree inside TodosApp can use the dispatch function to pass actions up to TodosApp:

function DeepChild(props) {
 // If we want to perform an action, we can get dispatch from context.
 const dispatch = useContext(TodosDispatch);

 function handleClick() {
  dispatch({ type: 'add', text: 'hello' });
 }

 return (
  <button onClick={handleClick}>Add todo</button>
 );
}

This is both more convenient from the maintenance perspective (no need to keep forwarding callbacks), and avoids the callback problem altogether. Passing dispatch down like this is the recommended pattern for deep updates.

Note that you can still choose whether to pass the application state down as props (more explicit) or as context (more convenient for very deep updates). If you use context to pass down the state too, use two different context types — the dispatch context never changes, so components that read it don’t need to rerender unless they also need the application state.

How to read an often-changing value from useCallback?

Note

We recommend to pass dispatch down in context rather than individual callbacks in props. The approach below is only mentioned here for completeness and as an escape hatch.

Also note that this pattern might cause problems in the concurrent mode. We plan to provide more ergonomic alternatives in the future, but the safest solution right now is to always invalidate the callback if some value it depends on changes.

In some rare cases you might need to memoize a callback with useCallback but the memoization doesn’t work very well because the inner function has to be re-created too often. If the function you’re memoizing is an event handler and isn’t used during rendering, you can use ref as an instance variable, and save the last committed value into it manually:

function Form() {
 const [text, updateText] = useState('');
 const textRef = useRef();

 useEffect(() => {
  textRef.current = text; // Write it to the ref
 });

 const handleSubmit = useCallback(() => {
  const currentText = textRef.current; // Read it from the ref
  alert(currentText);
 }, [textRef]); // Don't recreate handleSubmit like [text] would do

 return (
  <>
   <input value={text} onChange={e => updateText(e.target.value)} />
   <ExpensiveTree onSubmit={handleSubmit} />
  </>
 );
}

This is a rather convoluted pattern but it shows that you can do this escape hatch optimization if you need it. It’s more bearable if you extract it to a custom Hook:

function Form() {
 const [text, updateText] = useState('');
 // Will be memoized even if `text` changes:
 const handleSubmit = useEventCallback(() => {
  alert(text);
 }, [text]);

 return (
  <>
   <input value={text} onChange={e => updateText(e.target.value)} />
   <ExpensiveTree onSubmit={handleSubmit} />
  </>
 );
}

function useEventCallback(fn, dependencies) {
 const ref = useRef(() => {
  throw new Error('Cannot call an event handler while rendering.');
 });

 useEffect(() => {
  ref.current = fn;
 }, [fn, ...dependencies]);

 return useCallback(() => {
  const fn = ref.current;
  return fn();
 }, [ref]);
}

In either case, we don’t recommend this pattern and only show it here for completeness. Instead, it is preferable to avoid passing callbacks deep down.

Under the Hood

How does React associate Hook calls with components?

React keeps track of the currently rendering component. Thanks to the Rules of Hooks, we know that Hooks are only called from React components (or custom Hooks — which are also only called from React components).

There is an internal list of “memory cells” associated with each component. They’re just JavaScript objects where we can put some data. When you call a Hook like useState(), it reads the current cell (or initializes it during the first render), and then moves the pointer to the next one. This is how multiple useState() calls each get independent local state.

What is the prior art for Hooks?

Hooks synthesize ideas from several different sources:

Sebastian Markbåge came up with the original design for Hooks, later refined by Andrew Clark, Sophie Alpert, Dominic Gannaway, and other members of the React team.