We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!

Wymagania środowiska JavaScript

React 16 opiera się na typach kolekcji Map i Set. Jeżeli wspierasz starsze przeglądarki oraz urzadzenia, które mogą jeszcze nie udostępniać ich w sposób natywny (np. IE < 11) lub które posiadają niezgodności implementacyjne (np. IE 11), rozważ dodanie globalnej łatki do swojej aplikacji, korzystając z core-js.

Środowisko, w którym zastosowano łatki dla Reacta 16 korzystając z core-js, może wyglądać tak:

import 'core-js/es/map';
import 'core-js/es/set';

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

ReactDOM.render(
  <h1>Witaj, świecie!</h1>,
  document.getElementById('root')
);

React jest zależny od funkcji requestAnimationFrame (nawet w środowiskach testowych). Możesz ją dodać, korzystając z pakietu raf:

import 'raf/polyfill';
Is this page useful?Edytuj tę stronę